Sạc ô tô Romoss Ranger 17 , Củ Sạc Điện Thoại , Cục Sạc Điện Thoại – Romoss Việt Nam