Sạc dự phòng , Cục sạc dự phòng Romoss Sailing 3 – Romoss Việt Nam