Pin dự phòng , Sạc dự phòng , Cục sạc dự phòng , Romoss Ho20 – Romoss Việt Nam