Vỡ toác tay vì pin dự phòng phát nổ – Romoss Việt Nam