Romoss Việt Nam Ngưng Bán Hàng Trên Trang web Thương Mại Điện Tử