Ốp Lưng nhóm nhạc BTS - Bộ Sưu Tâp BT21 – Romoss Việt Nam