in hình lên ốp lưng theo yêu cầu cho 800 dòng máy – Romoss Việt Nam